Sáng 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.


Tên album
Sáng 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2018 11:34:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 15/06/2018 11:49:05 SA

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 11:49:05 SA

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 15/06/2018 11:49:05 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất