Chiều 20/1/2018, Phiên toàn thể IV - Các vấn đề APPF


Tên album
Chiều 20/1/2018, Phiên toàn thể IV - Các vấn đề APPF
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/01/2018 10:14:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên toàn thể 4 - Các vấn đề APPF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 491,99kB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể 4 - Các vấn đề APPF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 511,55kB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể 4 - Các vấn đề APPF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 617,56kB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể 4 - Các vấn đề APPF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 595,39kB

Tải ảnh gốc

Phiên toàn thể 4 - Các vấn đề APPF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 482,13kB

Tải ảnh gốc

Ký tuyên bố chung. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 22/01/2018 10:33:48 CH

Dung lượng: 4,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất