Chiều 24/11/2017, Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 24/11/2017, Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/11/2017 1:44:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả kỳ họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:37 SA

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả kỳ họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:40 SA

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:40 SA

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:40 SA

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:40 SA

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2017 10:53:40 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất