Sáng 24/11/2017, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)


Tên album
Sáng 24/11/2017, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/11/2017 8:51:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH TP. Hồ Chí Minh bấm nút biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 10:23:56 SA

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng bấm nút biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 10:23:56 SA

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 10:23:56 SA

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 10:35:26 SA

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 10:23:56 SA

ĐBQH Nguyễn Minh Hoàng - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 24/11/2017 11:07:32 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất