Ngày 12/10/2017.Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 12/10/2017.Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/10/2017 10:00:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Phó CTQH Phùng Quốc Hiên điều hành thảo luận,cho ý kiến các BC đánh giá kq thực hiện,phát triển KTXH năm 2017-2018.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Phó CTQH Phùng Quốc Hiên điều hành thảo luận,cho ý kiến các BC đánh giá kq thực hiện,phát triển KTXH năm 2017-2018.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh trình bày BC thẩm tra về bc KTXH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/10/2017 10:21:38 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất