Ngày 11/10/2017.Khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 11/10/2017.Khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/10/2017 3:41:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm VPQH, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu Đại biểu, khách mời dự phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 11/10/2017 03:54:33 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất