Ngày 10/10/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.


Tên album
Ngày 10/10/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/10/2017 6:47:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/10/2017 06:48:43 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/10/2017 06:48:43 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/10/2017 06:48:43 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/10/2017 06:48:43 CH

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/10/2017 06:48:43 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất