Ngày 09/10/2017.Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.


Tên album
Ngày 09/10/2017.Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/10/2017 10:10:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/10/2017 10:12:00 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/10/2017 10:12:00 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/10/2017 10:12:00 SA

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn cố vấn cao cấp Chủ tich Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/10/2017 10:16:47 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất