Ngày 03/10/2017.Họp Ban tổ chức APPF-26.


Tên album
Ngày 03/10/2017.Họp Ban tổ chức APPF-26.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/10/2017 2:49:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH,Trưởng Ban tổ chức APPF-26 Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Phó CTQH,Trưởng Ban tổ chức APPF-26 Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Phó CTQH,Trưởng Ban tổ chức APPF-26 Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Phó CTQH,Trưởng Ban tổ chức APPF-26 Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Phó CTQH,Trưởng Ban tổ chức APPF-26 Tòng Thị Phóng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Chủ nhiệm UBĐN,Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức APPF-26 Nguyễn Văn Giàu công bố Nghị quyết thành lập Ban tổ chức APPF-26.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/10/2017 03:10:30 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất