Ngày 02/10/2017.Phiên giải trình của Ủy ban kinh tế và Ủy ban tài chính ngân sách về"tình hình triển khai Luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-200.


Tên album
Ngày 02/10/2017.Phiên giải trình của Ủy ban kinh tế và Ủy ban tài chính ngân sách về"tình hình triển khai Luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-200.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/10/2017 3:48:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày BC.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Nguyễn Đức Hải phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Nguyễn Đức Hải phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

ĐB Nguyễn Văn Thân Tỉnh Thái Bình phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/10/2017 04:15:15 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất