Ngày 21/9/201.Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ủy ban quốc phòng an ninh.


Tên album
Ngày 21/9/201.Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ủy ban quốc phòng an ninh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2017 4:42:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:03 CH

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:03 CH

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:03 CH

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:03 CH

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:03 CH

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 04:43:04 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất