Ngày 21/9/2017.Ngày làm việc thứ chín,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Tên album
Ngày 21/9/2017.Ngày làm việc thứ chín,Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2017 11:30:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận giám sát chuyên đề về kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận giám sát chuyên đề về kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Chủ nhiệm Ủy ban ĐN Nguyễn Văn Giàu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

NDN_4703

Ngày tạo: 21/09/2017 11:37:49 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất