Ngày 8/9/2017.Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện chương trình xây dựng Luật,Pháp lệnh của Quốc hội.


Tên album
Ngày 8/9/2017.Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện chương trình xây dựng Luật,Pháp lệnh của Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2017 10:29:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Chủ nhiệm Ủy ban PL Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo chuyên đề.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2017 10:35:36 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất