Ngày 07/9/2017.Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran.


Tên album
Ngày 07/9/2017.Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/09/2017 1:11:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:18:43 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:18:43 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/09/2017 01:18:43 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran..Ảnh : Văn Bình - Cổng

Ngày tạo: 07/09/2017 01:18:43 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Pha tiếp Ngài Alizera Mahjuob.Chủ tịch nhóm lao động,Tổng thư ký trung tâm công đoàn,thành viên Ủy ban CVĐXH Quốc hội Iran..Ảnh : Văn Bình - Cổng

Ngày tạo: 07/09/2017 01:18:43 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất