Chiều 15/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đón, hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon


Tên album
Chiều 15/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đón, hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/08/2017 5:45:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đón Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 15/08/2017 05:48:51 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất