Ngày 11/7/2017, Khai mạc phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Ngày 11/7/2017, Khai mạc phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/07/2017 9:50:16 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 12. Ảnh: Trọng Đức

Ngày tạo: 11/07/2017 10:43:44 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất