Ngày 29/6/2017.Hội nghị toàn quốc học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,khóa XII của Đảng.


Tên album
Ngày 29/6/2017.Hội nghị toàn quốc học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,khóa XII của Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/06/2017 8:55:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Toàn cảnh hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Toàn cảnh hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/06/2017 08:58:23 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất