Chiều 21/6/2017, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 21/6/2017, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/06/2017 4:25:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu lý do, thành phần tham dự họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu lý do, thành phần tham dự họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 3. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất