Sáng 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự án Luật thủy sản (sửa đổi)


Tên album
Sáng 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự án Luật thủy sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/06/2017 9:49:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/06/2017 09:52:16 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất