Chiều 02/6, Khai mạc phiên họp thứ mười một của Ủy ban thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 02/6, Khai mạc phiên họp thứ mười một của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2017 7:09:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Toàn cảnh Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 07:10:57 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất