Ngày 27/05/2017.Hội nghị góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Tên album
Ngày 27/05/2017.Hội nghị góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/05/2017 10:49:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:32 SA

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:32 SA

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:32 SA

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:32 SA

oàn cảnh Hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:33 SA

ĐB Nguyễn Chiến Đoàn ĐBQH Tp Hà Nọi phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 10:53:33 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất