Ngày 4/5/2017.Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.


Tên album
Ngày 4/5/2017.Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/05/2017 2:39:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu gặp mặt các Đại sứ,Trưởng đại diện ngoại giao các nước thành viên IPU khu vực Châu Á - Thái bình Dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 02:59:30 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất