Ngày 4/5/2017.Ủy ban QPAN họp Đoàn giám sát với các Bộ,Ngành về"việc thực hiện chính sách,pháp luật đối với cá nhân,tổ chức khai thác,nuôi trồng,chế biến hải sản trong phát triển KT biển gắn với bảo đảm QPAN"


Tên album
Ngày 4/5/2017.Ủy ban QPAN họp Đoàn giám sát với các Bộ,Ngành về"việc thực hiện chính sách,pháp luật đối với cá nhân,tổ chức khai thác,nuôi trồng,chế biến hải sản trong phát triển KT biển gắn với bảo đảm QPAN"
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/05/2017 10:10:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Võ Trọng Việt phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:13:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Võ Trọng Việt phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:13:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Võ Trọng Việt phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:13:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Võ Trọng Việt phát biểu khai mạc hội nghị.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:13:32 SA

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:13:32 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất