Ngày 19/04/2017.Ủy ban đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ hai.


Tên album
Ngày 19/04/2017.Ủy ban đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ hai.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/04/2017 12:48:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/04/2017 12:51:25 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/04/2017 12:51:25 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/04/2017 12:51:25 CH

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ hai.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/04/2017 12:51:25 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất