Chiều ngày 16/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gwnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 16/02/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gwnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/02/2017 5:33:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Tỉnh Gưnma do Thống đốc Osawa Masaaki làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/02/2017 05:36:05 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất