Chiều ngày 13/02/2017.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ .


Tên album
Chiều ngày 13/02/2017.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2017 3:56:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Chủ nhiệm.Ủy ban tài chính,ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Tọa đàm với Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 04:00:04 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất