Sáng ngày 13/02/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.


Tên album
Sáng ngày 13/02/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2017 10:13:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Trao tặng phẩm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Chụp ảnh lưu niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ngài Shavkat Jamalov, Đại sứ nước cộng hòa Uzbekistan tại Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/02/2017 10:17:21 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất