Chiều ngày 10/02/2017.Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương MTTQVN năm 2016,trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.


Tên album
Chiều ngày 10/02/2017.Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương MTTQVN năm 2016,trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/02/2017 5:43:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo QH gặp gỡ các đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Tổng thư ký,Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác của Măt trận TQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác của Măt trận TQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất