Chiều ngày 09/02/2017.Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tham vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.


Tên album
Chiều ngày 09/02/2017.Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tham vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/02/2017 2:56:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Ủy ban đối ngoại tổ chức Hội thảo tahm vấn khuôn khổ hợp tác chiến lược Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới cho Việt nam giai đoạn 2017-2022.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/02/2017 02:59:05 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất