Chiều ngày 06/02/2017.Tổng thư ký,Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.


Tên album
Chiều ngày 06/02/2017.Tổng thư ký,Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/02/2017 3:29:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký,chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/02/2017 03:34:28 CH

Tổng thư ký,chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.Ảnh :Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/02/2017 03:34:28 CH

Tổng thư ký,chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/02/2017 03:34:28 CH

Tổng thư ký,chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp mặt Trợ lý,Thư ký,tiếp cận các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội,các cơ quan Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/02/2017 03:34:28 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất