Sáng ngày 20/01/2017.Ngày làm việc thứ tư,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Sáng ngày 20/01/2017.Ngày làm việc thứ tư,phiên họp thứ sáu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/01/2017 12:37:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu diều hành phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban TVQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban TVQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban TVQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban TVQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban TVQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/01/2017 12:41:36 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất