Chiều ngày 19/01/2017.Đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.


Tên album
Chiều ngày 19/01/2017.Đoàn giám sát của Ủy ban kinh tế họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/01/2017 2:31:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Đức Kiên trình bày kế hoạch của đoàn giám sát.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 19/01/2017 02:35:14 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất