Sáng ngày 13/01/2017.Ủy ban quốc phòng và an ninh họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.


Tên album
Sáng ngày 13/01/2017.Ủy ban quốc phòng và an ninh họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/01/2017 1:26:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban quốc phòng và an ninh họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 01:28:26 CH

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 01:28:26 CH

Ủy ban quốc phòng và an ninh họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/01/2017 01:28:26 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất