Ngày 21/12/2016.Ngày làm việc thứ ba,phiên họp thứ năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 21/12/2016.Ngày làm việc thứ ba,phiên họp thứ năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/12/2016 9:24:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Nguyễn Đức Hải phát biểu Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban KT Vũ Hồng Thanh phát biểu Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Chủ nhiệm Ủy ban PL Nguyễn Khắc Định phát biểu Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Bộ trưởng Bộ TC Đinh Tiến Dũng giải trình,tiếp thu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/12/2016 09:35:32 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất