Sáng 23/11, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 23/11, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2016 2:00:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất