Chiều 22/11, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 22/11, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2016 7:29:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_6754

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

NDN_6775

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

NDN_6778

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

NDN_6803

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

NDN_6807

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

NDN_6815

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất