Sáng 29/10/2016.Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kêt quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.


Tên album
Sáng 29/10/2016.Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kêt quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2016 11:01:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2016 11:04:40 SA

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2016 11:04:40 SA

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2016 11:04:40 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất