Ngày 29/9/2016.Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm"báo chí với hoạt động của Quốc hội.


Tên album
Ngày 29/9/2016.Văn phòng Quốc hội tổ chức tọa đàm"báo chí với hoạt động của Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/09/2016 2:24:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Vụ trưởng Vụ thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu Đại biểu,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Vụ trưởng Vụ thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu Đại biểu,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2016 02:49:37 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất