Ngày 22/9/2016.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020..


Tên album
Ngày 22/9/2016.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020..
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/09/2016 10:45:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2016 10:48:16 SA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2016 10:48:16 SA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2016 10:48:16 SA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2016 10:48:16 SA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2016 10:48:16 SA

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất